Digital PR Online İtibar Yönetimine Giriş İnternet ve Sosyal Medya Ölçümleme
- Dijital PR ve Online İtibar Yönetimi'ne Giriş
Digital PR'ın günümüzdeki yeri ve önemi
Digital PR ve Klasik PR arasındaki farklılıklar
Online İtibar yönetimi nedir?
Online itibar yönetiminde organizasyon ve kriz yönetimi

- Sosyal Medya ve İnternet Analizi, Takibi ve Raporlama
Online takip nedir ve neden önemlidir
Online takip için nelere dikkat edilmeli
Online takip araçları
Online araştırmaların pazarlama stratejilerindeki yeri