viraz pazarlama / sosyal medya pazarlaması
- Viral Pazarlama
Yeni İletişim Dünyasında Firmalar için neler değişti?
Ağızdan Ağıza Pazarlama Nedir?
Neden Ağızdan Ağıza Pazarlama?
Ağızdan Ağıza Pazarlama Teknikleri ve Örnek Uygulamalar
Viral Pazarlama Nedir?

- Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal Medya Nedir?
Sosyal Medya: Bir Reklam Mecrası mı?
Sosyal Medya Reklam Modelleri
Sosyal Medyada Marka Konumlandırması ve Örnek Uygulamalar
Sosyal Oyun Pazarlama
Mobil Teknolojiler ile değişen Sosyal Medya

- Pazarlamada Yeni Trendler
Guerilla Pazarlama
İnbound Pazarlama
Real Time Marketing